Breaking

Friday 25 June 2021

"જીદગી' નું દરેક ડગલું પુરી 'તૈયારી' અને,'આત્મવિશ્વાસ' સાથે ભરો.કારણકેજયાં આપણી હાજરી નથી હોતી,ત્યાં આપણાં ગુણ-અવગુણ ની હાજરી અવશ્ય હોય છે"..!!

"જીદગી' નું દરેક ડગલું પુરી 'તૈયારી' અને,'આત્મવિશ્વાસ' સાથે ભરો.
કારણકે
જયાં આપણી હાજરી નથી હોતી,
ત્યાં આપણાં ગુણ-અવગુણ ની હાજરી અવશ્ય હોય છે"..!!

Good Morning 🌻🌄

No comments: