Breaking

Monday 14 June 2021

મુંજાય છે શું મનમાં,સમય જતાં વાર નથી લાગતી,કાંકરાને રેતીમાં બદલાતા વાર નથી લાગતી,પ્રેમથી જીવન જીવી લેજો દોસ્તો,હ્રદયને બંધ થવામાં વાર નથી લાગતી...!!!❣️

મુંજાય છે શું મનમાં,
સમય જતાં વાર નથી લાગતી,

કાંકરાને રેતીમાં બદલાતા વાર નથી લાગતી,

પ્રેમથી જીવન જીવી લેજો દોસ્તો,
હ્રદયને બંધ થવામાં વાર નથી લાગતી...!!!

❣️

No comments: