Breaking

Wednesday, May 26, 2021

જીવન ની આવશ્યકતા

May 26, 2021
ખરેખર જોયું તો લાગ્યું કે... જીવનાવશ્યક કોઈ જ વસ્તુ નથી... "ફક્ત જીવન જ આવશ્યક" છે. કાળજી રાખો, સુરક્ષિત રહો..!! #SmileReOfficial

Tuesday, May 18, 2021