Breaking

Tuesday, February 2, 2021

હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે,ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે.તમને કશું કહી શકતા નથી અમે,એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.

February 02, 2021
હા તમારાથીજ લગાવ છે તો છે, ને પછી તમારો અભાવ છે તો છે. તમને કશું કહી શકતા નથી અમે, એવો અમારો સ્વભાવ છે તો છે.