મળશું #NLSH

એકાદ ભવમાં તમને નવાબ થઈને મળશું,
સુંદર તમે બહુ છો ગુલાબ થઈને મળશુ.

ના વહાલું દવલું જાણે,ના તારું મારું જાણે,
કરશે ખુદા રહેમ તો સુરખાબ થઈને મળશું.

દિલની દુઆ છે પ્રિતમ અવ્વલ રહો સદાયે,
હારી જશું ને તમને ખિતાબ થઈને મળશું.

દરિયો દિલી પ્રણયનો ગઝલે બયાન કરશું,
હર શબ્દ માં છુપાઈ કિતાબ થઈને મળશું.

ફુરસત મળે અગર જો,ને વિતેલી યાદ આવે,
તસ્વીર ચુમી લેજો શરાબ થઈને મળશું.

એક દિન તો પૂછવાનો ઈશ્વર બધુંય તમને,
આંખોને બંધ કરજો જવાબ થઈને મળશું.

            ❤️ #NLSH

No comments:

Post a Comment